creative agency

Innowasiýa Maglumat Merkezi

Habarlar

«DARYA» taslamasy Türkmenistan bilen ÝB-niň bilim pudagyndaky hyzmatdaşlygynyň üstünlikli mysalydyr

Çarş. 20 Sent. 2023

giňişleýin

Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlarynyň dykgatyna

Pen. 14 Sent. 2023

giňişleýin

Türkmenistanyň dünýä dillerini öwredýän institutynda ýapon diline ýöriteleşdirilen otaglar işe girizildi

Çarş. 13 Sent. 2023

giňişleýin

Makalalar

GARAŞSYZLYK - ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Şen. 23 Sent. 2023

giňişleýin

Ýazmak ukyby we dil endikleri

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin

Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin

Okuwlar

Image Description

E-resminama dolanşygynyň esaslary

Gatnawly okuwlar — 24 sagat
Image Description

Tor tehnologiýalaryň esaslary

Gatnawly okuwlar — 36 sagat
Image Description

Sanly ykdysadyýetiň esaslary

Gatnawly okuwlar — 36 sagat
Image Description

ARDUINO bilen robototehnikanyň esaslary

Gatnawly okuwlar — 45 sagat
Image Description

AR, VR tehnologiýalary

Gatnawly okuwlar — 36 sagat
Image Description

Kiberhowpsuzlygyň esaslary

Gatnawly okuwlar — 36 sagat

Habarlaşmak

Soraglaryňyz bar hyzmat, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.