ARDUINO bilen robototehnikanyň esaslary

 

ARDUINO bilen robototehnikanyň esaslary  – bu tejribe ähmiýetli ylym bolup, awtomatlaşdyrylan tehniki ulgamlary işläp düzýär we önümçiligi ösdürmegiň tehniki esasy bolup durýar. 
Ol elektronika, mehanika, kibernetika, telemehanika, mehatronika, informatika, radiotehnika we elektrotehnika ýaly derslere esaslanýar. Robototehnikanyň birnäçe görnüşleri tapawutlanýar: gurluşyk, önümçilik, hojalyk, mediki, awiasion we harby.
Diňleýjilerimiz biziň kurslarymyzda robototehnikanyň bilim maksatly görnüşini öwrenip bilerler. Ýagny robotlara nädip komandalaryň (buýruklaryň) berilýändigini, “Scratch” programmirleme dilinde komandalary işläp düzmegi öwrenýärler.
Uly ýaşdaky diňleýjiler üçin okuwyň bu görnüşi häzirki zaman tehnologiýalara, programmalara has anyk düşünmäge ýardam eder. Kiçi ýaşdaky diňleýjilerimiz üçin bolsa programmirleme dillerine düşünmäge ilkinji ädim bolup, roboto tehnologiýalara aýratyn gyzyklanma döreder.