Sanly ykdysadyýetiň esaslary

 

“Sanly ykdysadyýetiň esaslary” – sanly tehnologiýalara esaslanan ykdysady işleriň toplumyna aýdylyp, ol elektron biznes we elektron kommersiýa bilen baglanşyklydyr.  Häzirki döwürde sanly ykdysadyýet biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi boldy diýilse, ýalňyş bolmaz. Raýatlarymyz üçin hyzmatlaryň ähli görnüşleri diýen ýaly online görnüşde elýeterlidir: online marketler, hojalyk hyzmatlar üçin online tölegler, ýol petekleriň online satuwy we başga-da köp sanly hyzmatlar online görnüşde hödürlenilýär. Sanly ykdysadyýetiň nämedigine has çuňňur düşünmek mümkinçiligi biziň kurslarymyzda hödürlenilýär. Diňleýjiler sanly ykdysadyýetiň aýratyn syrlaryny öz bähbitleri üçin ulanyp bilerler. Özüniň bir wagtda uly göwrümli maglumatlary analizirläp bilýändigi sebäpli, sanly ykdysadyýet dürli görnüşli önümçilikleriň we kärhanalaryň, tehnologiýalaryň, enjamlaryň, ammarlaryň, söwdalaryň, hyzmatlaryň iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
“Sanly ykdysadyýet” atly okuwlar biziň merkezimizde diňleýjileri üçin söwda we täjirçiligiň häzirki zaman tendensiýalaryny, aýratynlyklaryny öwrenip, öz durmuşlarynda ulanmaga aýratyn üstünlikli mümkinçilikdir.