OKUW WE HALKARA GATNAŞYKLAR BÖLÜMI

Umumy maglumatlar

Innowasiýa Maglumat Merkezi – öz ýoluňy saýla!

 

Ýurdumyzda alnyp barylýan sanly bilim syýasatyndan ýörelge alyp, biziň Innowasiýa Magluma…

Duş. 06 Mart. 2023

giňişleýin
Umumy maglumatlar

Okuwa ýazylmak üçin zerur resminamalar

 

Biziň Innowasiýa Maglumat Merkezimize okuwlara ýazylmak üçin aşakdaky resminalalar zerurdyr:

Duş. 06 Mart. 2023

giňişleýin