Makalalar

Makalalar

GARAŞSYZLYK - ÖSÜŞLERIŇ BINÝADY

Şen. 23 Sent. 2023

giňişleýin
Makalalar

Häzirkizamanda zerur dil ukyplary

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin
Makalalar

Ermeni, koreý, arap dilleri barada taryhy maglumatlar

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin
Makalalar

Sosial gatnaşyklar we dil medeniýeti

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin
Makalalar

Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin
Makalalar

Ýazmak ukyby we dil endikleri

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin
Makalalar

Gepleşik dili we usullary

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin
Makalalar

Hytaý, grek, müsür dilleri - gadymy dilleriň sanawynda

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin
Makalalar

Dil tehnologiýasy (DT)

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin
Makalalar

Ünsli okamak we täsirli gürlemek

Anna. 22 Sent. 2023

giňişleýin