Habarlar

Habarlar

«DARYA» taslamasy Türkmenistan bilen ÝB-niň bilim pudagyndaky hyzmatdaşlygynyň üstünlikli mysalydyr

Çarş. 20 Sent. 2023

giňişleýin
Habarlar

Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlarynyň dykgatyna

Pen. 14 Sent. 2023

giňişleýin
Habarlar

Bilim ministrligi tamamlanmadyk bilim üçin berilýän kepilnamalaryň nusgalaryny tassyklady

Çarş. 13 Sent. 2023

giňişleýin
Habarlar

Türkmenistanyň dünýä dillerini öwredýän institutynda ýapon diline ýöriteleşdirilen otaglar işe girizildi

Çarş. 13 Sent. 2023

giňişleýin
Habarlar

Türkmenistanyň Baş konsuly Saratow uniwersitetine baryp gördi

Siş. 12 Sent. 2023

giňişleýin
Habarlar

Türkmenabatdaky institutyň talyplarynyň sany 5300-e golaýlady

Duş. 11 Sent. 2023

giňişleýin
Habarlar

BAE-niň Diplomatik akademiýasynyň baş direktory Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutyna baryp gördi

Pen. 07 Sent. 2023

giňişleýin
Habarlar

Aşgabatda Sukuba uniwersitetiniň prezidenti kabul edildi

Siş. 05 Sent. 2023

giňişleýin
Habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Anna. 01 Sent. 2023

giňişleýin
Habarlar

Türkmenistanda ­Bilimler ­we talyp ýaş­lar güni­ giňden belle­nilýär

Anna. 01 Sent. 2023

giňişleýin